Edr Plus 1.4.3

Free Download Edr Plus 1.4.3

3.9 (vote)Education, Games

Description of Edr Plus

รองรับผู้ใช้งานทุกประเภทภายในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่ มีความสามารถดังต่อไปนี้
– เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงแบบปกติ
– เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยคิวอาร์โค้ด
– เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา
– เช็คชื่อกิจกรรมรวมวิทยาลัย
– บันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมบันทึกพิกัดแผนที่, บันทึกรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่
– บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติพร้อมบันทึกรูปภาพไว้เป็นหลักฐาน
– ระบบหนังสือสารบรรณ ดูหนังสือผ่านแอพพลิเคชั่นพร้อมดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ที่เครื่องได้
– พูดคุย (Chat) กับครูผู้สอน,ผู้ปกครอง,นักเรียน ในรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่
– ครูผู้สอนสามารถเข้าระบบเวอร์ชั่นเว็บไซต์ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด
– ระบบติดตามนักศึกษา เช่นการรับการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่มที่ปรึกษา

2. นักเรียน/นักศึกษา
– ระบบการรับแจ้งเตือนการเช็คชื่อต่างๆ , ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากวิทยาลัย
– ระบบ Recovery รหัสผ่านด้วยตัวเองผ่าน Email
– ดูผลการเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้
– ดูคะแนนเก็บตามรายวิชาได้
– ดูสถิติการขาดเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้
– ดูตารางเรียนและสถานะการเข้าเรียนในแต่ละวิชาได้
– สามาถบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากครูที่ปรึกษาได้
– พูดคุย (Chat) กับครูผู้สอน,ครูที่ปรึกษา หรือ นักเรียน โดยการค้นหาจากคิวอาร์โค้ดได้ ในรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่

3. ผู้ปกครอง
– ระบบการรับแจ้งเตือนการเช็คชื่อต่างๆ , ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากวิทยาลัย
– เพิ่มนักเรียน/นักศึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนคนถึงแม้บุตรหลานจะอยู่คนละวิทยาลัยก็ตาม
– ดูผลการเรียนบุตรหลานผ่านแอพพลิเคชั่นได้
– ดูคะแนนเก็บบุตรหลานตามรายวิชาได้
– ดูสถิติการขาดเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของบุตรหลานได้
– ดูตารางเรียนและสถานะการเข้าเรียนในแต่ละวิชาของบุตรหลานได้
– พูดคุย (Chat) กับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา ในรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่

App Information of Edr Plus

App Name Edr Plus
Package Name com.grandats.edr
Version 1.4.3
Rating 3.9 ( 270 )
Size 6.7M
Requirement 5.0 and up
Updated February 8, 2021
Installs 50,000+
Category Education, Games
Get it on:Get Edr Plus on Google Play